Whiteshake im Bluesclub 'Meisenfrei' Bremen am 05. April '19

Event Info

WhiteshakeIm legendären Bremer Blues Live-Club 

Event Date

  • [icon name="icon-calendar"] Friday, 05 April 2019
  • [icon name="icon-time"] 20:30h

Ticket Price

Whiteshake im Bluesclub 'Meisenfrei' Bremen am 05. April '19

  • Ticket Price 18,00

Event Location