Whiteshake im Bluesclub 'Meisenfrei' Bremen am 23. April '21

Event Info

WhiteshakeIm legendären Bremer Blues Live-Club 

Event Date

  • [icon name="icon-calendar"] Friday, 23 April 2021
  • [icon name="icon-time"] 20:30h

Ticket Price

Whiteshake im Bluesclub 'Meisenfrei' Bremen am 23. April '21

  • Ticket Price 18,00

Event Location